Trasa

Pozor, trasa pro rok 2023 není definitivní a může se mírně lišit.

Rozpis úseků spolu s mapou níže je pouze orientační. Itinerář trasy bude zaslán kapitánovi po registraci.

Je doporučeno, aby první závodník běžel první a šestý úsek, druhý běžec druhý a sedmý úsek atd. V případě dodržení pořadí platí tabulka níže.: