Partneři 2023

Generální partneři

Partneři

„Projekt spolufinancovaný z „Funduszu Rozwoju Zaolzia“

Mediální partneři

Olza RUN, z.s. je neziskový spolek, jehož posláním není peněžní výdělek. Organizátorům jde pouze o sportovní, společenský a kulturní přínos pro příhraniční region a proto bez níže uvedených sponzorů a partnerů by se tento závod nemohl konat. Za což jim srdečně

DĚKUJEME!!!

Kontakt pro sponzory: Marian Marek
Tel: +420 721 656 936
Email: sponsoring@olzarun.cz